Pages Navigation Menu

Kesegaran Menceriakan Kehidupan

Cara Penggunaan D’menC Fabric Wangi

CARA GUNA…..

D’MENC FABRIC WANGI

1) Goncang sebelum guna.

2) Pusing mulut penyembur ke tanda ‘spray’ atau ‘stream’.

3) Sembur dengan serata ke atas fabrik sehingga lembap, Bauan tidak menyenangkan hilang apabila kain menjadi kering.

 

1) Shake the bottle before use.

2) Turn noozzle to ‘spray’ or ‘stream’.

3) Spray evenly on to fabrics until it damp. Bad odour will fade away when fabric dried.

contoh 2